اخبار آژانس -

هیجان انگیزترین تفریحات پایتخت

هیجان انگیزترین تفریحات پایتخت
هیجان انگیزترین تفریحات پایتخت
تاریخ انتشار : 1399/12/02

چقدر اهل تفریحات پر هیجانید؟ کدوم یکی از این تفریحات رو تجربه کردید؟

بانجی جامپینگ توچال

سورتمه توچال

تله سیژ دربند

کارتینگ آزادی

زیپ لاین برج میلاد

اسکی توچال