تور خارجی - تور کشور مالزی -

7 شب و 8 روز کوالالامپور

گالری
مالزی
اطلاعات تور    
نوع تور تفریحی کد تور 9781102 نام تور 7 شب و 8 روز کوالالامپور تعداد شب 7 مقصد نهایی کوالالامپور + سنگاپور ایرلاین هواپیمایی ماهان وضعیت سفر در حال ثبت نام تخفیف باشگاه 0% اعتبار تور میلادی : 2019/03/26 شمسی : 1398/01/06 روزهای حرکت همه روزه
هتل قیمت به تومان
نام هتل
(سرویس)درجه
موقعیت
دو تخته
یک تخته
کودک 6-2
کودک 12-6
رزرو
FRASER RESIDENCE(کوالالامپور)
هتل FRASER RESIDENCE
(BB)


985,000
12,700,000
8,500,000
9,750,000
PACIFIC EXPRESS(کوالالامپور)
هتل PACIFIC EXPRESS
(BB)


8,240,000
9,470,000
7,860,000
8,140,000
FLAMINGO(کوالالامپور)
هتل FLAMINGO
(BB)


8,320,000
9,630,000
7,890,000
8,220,000
SUMMIT HOTEL(کوالالامپور)
هتل SUMMIT HOTEL
(BB)


8,470,000
9,930,000
7,950,000
8,370,000
COSMO(کوالالامپور)
هتل COSMO
(BB)


8,540,000
10,080,000
7,980,000
8,440,000
SUNWAY VELOCITY(کوالالامپور)
هتل SUNWAY VELOCITY
(BB)


8,690,000
10,390,000
8,050,000
8,590,000
MOV HOTEL(کوالالامپور)
هتل MOV  HOTEL
(BB)


8,770,000
10,550,000
8,070,000
8,670,000
ROYAL BINTANG(کوالالامپور)
هتل ROYAL BINTANG
(BB)


8,850,000
10,700,000
8,100,000
8,750,000
IBIS HOTEL(کوالالامپور)
هتل IBIS HOTEL
(BB)


8,930,000
10,850,000
8,140,000
8,830,000
SWISS GARDEN(کوالالامپور)
هتل SWISS GARDEN
(BB)


8,990,000
10,990,000
8,180,000
8,890,000
SUNWAY PUTRA(کوالالامپور)
هتل SUNWAY PUTRA
(BB)


9,080,000
11,160,000
8,200,000
8,980,000
PACIFIC REGENCY(کوالالامپور)
هتل PACIFIC REGENCY
(BB)


9,160,000
11,320,000
8,220,000
9,060,000
NOVOTEL(کوالالامپور)
هتل NOVOTEL
(BB)


9,230,000
11,470,000
8,250,000
9,130,000
CONCORDE(کوالالامپور)
هتل CONCORDE
(BB)


9,460,000
11,930,000
8,350,000
9,360,000
TRIBECA HOTEL(کوالالامپور)
هتل TRIBECA HOTEL
(BB)


9,540,000
12,080,000
8,380,000
9,440,000
BERJAYA TIMS SQUAR(کوالالامپور)
هتل BERJAYA TIMS SQUAR
(BB)


9,620,000
12,240,000
8,400,000
 
MAYA(کوالالامپور)
هتل MAYA
(BB)


9,930,000
12,850,000
8,530,000
9,830,000
PULLMAN(کوالالامپور)
هتل PULLMAN
(BB)


9,990,000
13,000,000
8,560,000
9,890,000
RENAISSANCE(کوالالامپور)
هتل RENAISSANCE
(BB)


10,080,000
13,160,000
8,600,000
9,980,000
SHERATON(کوالالامپور)
هتل SHERATON
(BB)


10,470,000
13,930,000
8,750,000
10,370,000
GRAND MILINEUM(کوالالامپور)
هتل GRAND MILINEUM
(BB)


10,540,000
14,080,000
8,780,000
10,440,000
INTERCONTINENTAL(کوالالامپور)
هتل INTERCONTINENTAL
(BB)


10,620,000
14,240,000
8,820,000
10,520,000
JW MARRIOTT(کوالالامپور)
هتل JW MARRIOTT
(BB)


11,700,000
16,930,000
9,240,000
11,600,000
SHANGRILA(کوالالامپور)
هتل SHANGRILA
(BB)


12,000,000
17,000,000
9,370,000
 
هتل قیمت به تومان

FRASER RESIDENCE (کوالالامپور) هتل FRASER RESIDENCE(BB)

دو تخته 985,000
یک تخته 12,700,000
کودک 6-2 8,500,000
کودک 12-6 9,750,000

PACIFIC EXPRESS (کوالالامپور) هتل PACIFIC EXPRESS(BB)

دو تخته 8,240,000
یک تخته 9,470,000
کودک 6-2 7,860,000
کودک 12-6 8,140,000

FLAMINGO (کوالالامپور) هتل FLAMINGO(BB)

دو تخته 8,320,000
یک تخته 9,630,000
کودک 6-2 7,890,000
کودک 12-6 8,220,000

SUMMIT HOTEL (کوالالامپور) هتل SUMMIT HOTEL(BB)

دو تخته 8,470,000
یک تخته 9,930,000
کودک 6-2 7,950,000
کودک 12-6 8,370,000

COSMO (کوالالامپور) هتل COSMO(BB)

دو تخته 8,540,000
یک تخته 10,080,000
کودک 6-2 7,980,000
کودک 12-6 8,440,000

SUNWAY VELOCITY (کوالالامپور) هتل SUNWAY VELOCITY(BB)

دو تخته 8,690,000
یک تخته 10,390,000
کودک 6-2 8,050,000
کودک 12-6 8,590,000

MOV HOTEL (کوالالامپور) هتل MOV  HOTEL(BB)

دو تخته 8,770,000
یک تخته 10,550,000
کودک 6-2 8,070,000
کودک 12-6 8,670,000

ROYAL BINTANG (کوالالامپور) هتل ROYAL BINTANG(BB)

دو تخته 8,850,000
یک تخته 10,700,000
کودک 6-2 8,100,000
کودک 12-6 8,750,000

IBIS HOTEL (کوالالامپور) هتل IBIS HOTEL(BB)

دو تخته 8,930,000
یک تخته 10,850,000
کودک 6-2 8,140,000
کودک 12-6 8,830,000

SWISS GARDEN (کوالالامپور) هتل SWISS GARDEN(BB)

دو تخته 8,990,000
یک تخته 10,990,000
کودک 6-2 8,180,000
کودک 12-6 8,890,000

SUNWAY PUTRA (کوالالامپور) هتل SUNWAY PUTRA(BB)

دو تخته 9,080,000
یک تخته 11,160,000
کودک 6-2 8,200,000
کودک 12-6 8,980,000

PACIFIC REGENCY (کوالالامپور) هتل PACIFIC REGENCY(BB)

دو تخته 9,160,000
یک تخته 11,320,000
کودک 6-2 8,220,000
کودک 12-6 9,060,000

NOVOTEL (کوالالامپور) هتل NOVOTEL(BB)

دو تخته 9,230,000
یک تخته 11,470,000
کودک 6-2 8,250,000
کودک 12-6 9,130,000

CONCORDE (کوالالامپور) هتل CONCORDE(BB)

دو تخته 9,460,000
یک تخته 11,930,000
کودک 6-2 8,350,000
کودک 12-6 9,360,000

TRIBECA HOTEL (کوالالامپور) هتل TRIBECA HOTEL(BB)

دو تخته 9,540,000
یک تخته 12,080,000
کودک 6-2 8,380,000
کودک 12-6 9,440,000

BERJAYA TIMS SQUAR (کوالالامپور) هتل BERJAYA TIMS SQUAR(BB)

دو تخته 9,620,000
یک تخته 12,240,000
کودک 6-2 8,400,000
کودک 12-6 -

MAYA (کوالالامپور) هتل MAYA(BB)

دو تخته 9,930,000
یک تخته 12,850,000
کودک 6-2 8,530,000
کودک 12-6 9,830,000

PULLMAN (کوالالامپور) هتل PULLMAN(BB)

دو تخته 9,990,000
یک تخته 13,000,000
کودک 6-2 8,560,000
کودک 12-6 9,890,000

RENAISSANCE (کوالالامپور) هتل RENAISSANCE(BB)

دو تخته 10,080,000
یک تخته 13,160,000
کودک 6-2 8,600,000
کودک 12-6 9,980,000

SHERATON (کوالالامپور) هتل SHERATON(BB)

دو تخته 10,470,000
یک تخته 13,930,000
کودک 6-2 8,750,000
کودک 12-6 10,370,000

GRAND MILINEUM (کوالالامپور) هتل GRAND MILINEUM(BB)

دو تخته 10,540,000
یک تخته 14,080,000
کودک 6-2 8,780,000
کودک 12-6 10,440,000

INTERCONTINENTAL (کوالالامپور) هتل INTERCONTINENTAL(BB)

دو تخته 10,620,000
یک تخته 14,240,000
کودک 6-2 8,820,000
کودک 12-6 10,520,000

JW MARRIOTT (کوالالامپور) هتل JW MARRIOTT(BB)

دو تخته 11,700,000
یک تخته 16,930,000
کودک 6-2 9,240,000
کودک 12-6 11,600,000

SHANGRILA (کوالالامپور) هتل SHANGRILA(BB)

دو تخته 12,000,000
یک تخته 17,000,000
کودک 6-2 9,370,000
کودک 12-6 -
خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر راهنمای فارسی زبان .
برنامه سفر

تاریخ برگشت

تاریخ رفت

26 MAR

18 MAR

27 MAR

19 MAR

28 MAR

20 MAR

29 MAR

21 MAR

30 MAR

22 MAR

31 MAR

23 MAR

01 APR

24 MAR

02 APR

25 MAR

03 APR

26 MAR

 

توضیحات

هزینه بیمه بالای 65 سال جداگانه محاسبه می گردد .

نرخ کودک زیر دو سال  800.000 تومان می باشد.

پروازها چارتر و هتل ها فول گارانتی و غیر قابل استرداد می باشد.

درخواست رزرو

*
*
*
*
تعویض عکس
*